image
image
image
image

WELKOM


Stichting Duurzaam Kwaliteits Vlees (SDKV) borgt de kwaliteit van vleesproductie voor keten(s) op het niveau van de beschrijving volgens de eisen aan onder andere duurzaamheid, dierenwelzijn, antibioticagebruik, volksgezondheid en maatschappelijk draagvlak. Indien nodig zorgt de Stichting voor het initiëren van onderzoek om de borging te ondersteunen.

De Stichting heeft een raad van advies waarin deskundigen de diverse specialismen vertegenwoordigen. De raad van advies komt minimaal één maal per jaar bijeen om het bestuur te adviseren. Het advies wat de raad van advies afgeeft, is voor het bestuur leidraad voor het werkprogramma voor het komende jaar.
De deskundigen in de raad van advies adviseren zonder last of ruggenspraak.

Via onderstaande link kunt u de presentatie van het Symposium Serious Farming bekijken.

Presentatie symposium Serious Farming

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen